• 8000 kvadratnih metara
  • 7 Mašine za tlačno livenje
  • 7 CNC mašina
  • 2 Linije za prašinu