Kada hodamo stranom ulice, vidjet ćemo sve vrste led uličnih svjetala, ali za visinu i razmak LED svjetiljke da li znate šta bi trebalo biti? Visina LED lampe je određena stvarnom širinom puta.

  • 1. Ako je postavljena jedna strana ulične lampe, visina ulične lampe je ista kao i širina površine puta, a visina je manja od 1 metra širine površine puta.
  • 2. Odnos između snage obične LED ulične lampe i visine stuba za lampu je: 30-60 w visina ulične lampe je manja od 6 m, 60-100 w visina ulične lampe je manja od 9 m, 100 -150w visina ulične lampe je manja od 12 m.
  • 3. U teoriji, udaljenost između uličnih lampi je obično 3,8-4 puta veća od visine stuba

Za autoputeve ili glavne puteve sa velikim ograničenjima brzine, razmak bi trebao biti bliži, a stubovi bi trebali biti viši kako bi se osiguralo adekvatno osvjetljenje. Za stambena naselja ili puteve male brzine, razmak može biti veći, a stubovi mogu biti kraći.

Također je važno uzeti u obzir okolno okruženje kada odlučujete o visini i razmaku LED stubova za uličnu rasvjetu. Na primjer, u područjima s visokim drvećem ili zgradama, stubovi će možda morati biti viši da bi se osiguralo adekvatno osvjetljenje.